AKTUALNOŚCI

Fundacja „Nadzieja Dzieci” oraz Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, zawarły porozumienie o
współpracy. Przedmiotem porozumienia jest promocja działalności fundacji przez
szpital. Zebrane wspólnie środki będą służyć pomocy małych podopiecznych
przebywających na leczeniu w szpitalu.

Zarząd Fundacji przychylając się do złożonych petycji 5. 500, 00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci podopiecznych ze szkół oraz domu dziecka. Po szczególne szkoły uzyskująakceptację fundacji dokonują zakupów wyprawek według własnych potrzeb, a złożone faktury zakupowe zostają płacone bezpośrednio przez fundację.

KRS  0000040274          1%


"Stokrotne dzięki"

                    Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli Fundację.Odpowiedź na zapytanie do SIWZ


Darmowe strony internetowe dla każdego