MISJA FUNDACJI "NADZIEJA DZIECI"

Fundacja „Nadzieja Dzieci” została założona w 1999 r.
Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym pokrzywdzonym przez los, oraz dostosowywanie do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
Od początku działalności organizowaliśmy pomoc dla około 700 dzieci z okolic Zabrza, Gliwic i okolic (dzieci niepełnosprawnych).
Dla dzieci tych
organizujemy lub pomagamy corocznie:
- wyjazdy na zimowe i letnie kolonie;
- nagrody dla najlepiej się uczących;
- wyprawki szkolne;
- „Mikołaja”;
- inne, różne działania potrzebującym pomocy.

Środki na działalność statutową fundacji, pozyskujemy poprzez wpłaty 1% podatku(fundacja jest organizacją pożytku publicznego), organizowane: bale charytatywne, pikniki, turnieje, koncerty.
Wszystkie imprezy charytatywne organizowane przez fundację cieszą się dużym zainteresowaniem, a poprzez udział
sympatyków fundacji, możemy realizować różne zapotrzebowania społeczne.
W 2003 r. został zorganizowany Zakład Aktywności Zawodowej w Zabrzu, który obecnie zatrudnia ponad 100 osób  o dużym stopniu niepełnosprawności. Jest to największy ZAZ w Polsce. W ZAZie nie tylko prowadzimy działalność gospodarczą (introligatorską, poligraficzną, krawiecką), a także rehabilitujemy pracowników ucząc ich zawodu,
oraz przygotowujemy do życia na wolnym rynku.
Na organizowanych przez fundację koncertach przedstawiamy skrótowo działalność, oraz składamy podziękowania wraz z wyróżnieniem (dyplomy, statuetki, odznaki) dla najbardziej szczodrych darczyńców i zasłużonych  wolontariuszy.
Fundacja jest jedną z nielicznych, gdzie Zarząd i Rada Fundacji pracują społecznie, dzięki czemu wszystkie środki przeznaczone są na działalność statutową.
Przedstawiając powyższe – mamy nadzieję na zrozumienie potrzeb naszych podopiecznych i wieloletnią
współpracę.


Kreator www - przetestuj za darmo