WŁADZE FUNDACJI

Zarząd Fundacji:

1. Wiesław Okoński - Prezes
2. Jacek Krzyżanowski- V-ce Prezes
3. Joanna Okońska-Szyszko - Członek
4. Marek Jurkiewicz - Członek Zarządu Fundacji 


Członkowie Rady Fundacji:

1. Piotr Lewandowski - Przewodniczący
2. Elżbieta Łoś - Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji
3. Władysław Butor - Członek Rady Fundacji
4. Wilhelm Stanisław Kirsz - Członek Rady Fundacji
5. Jan Nowak - Członek Rady Fundacji


Asystent Prezesa:

Lesław Bednarski


Kreator www - przetestuj za darmo